1. Hent VirtualDub herfra: http://virtualdub.sourceforge.net/

2. Placer VirtualDub i et underbibliotek f.eks. kaldet ”VirtulDub”, og udpak .zip filen.

3. Hent MPEG2 plugin til Virtualdub og placer den under \Virtualdub\plugins32 (Opret Plugins32,     hvis den ikke eksisterer): http://home.comcast.net/~fcchandler/Plugins/MPEG2/index.html

4. Hent AC3 plugin til VirtualDub her, og placer også den under \Virtualdub\plugins32: http://home.comcast.net/~fcchandler/Plugins/AC3/index.html

5. Hent Lame ACM (MP3 codec) her: http://www.free-codecs.com/LAME_ACM_Codec_download.htm

 

Så er alt hentet hvad der skal installeres. Jeg starter med at installere Lame encoder. Ellers bare følg vejledningen:

 

Udpak LameACM fra ZIP filen. Højreklik på LameACM.inf, og vælg Installer.

 

Hvis denne advarsel kommer op, vælg ”Fortsæt alligevel” Og Lame encoder er installeret.

Herefter start VirtualDub op. (Hvis det er første gang, svar OK til første skærm, og derefter start VirtualDub)

 

Åben en MPEG2 Videofil, ved brug af menupunkt (Grøn pil) (Åbner en standard Windows Åbn Boks) eller Hiv og slip en MPEG2 videofil ind på det grå område (Rød pil).

 

Der kommer et vindue frem, hvor Virtualdub Parser (Forbereder) din MPEG-2 fil. Læg mærke til informationen ”interleaved” ved den røde pil. Dette er normalt for optagelser lavet fra en dansk DVB-T (Ved ikke ved analog, men mener også at analog er interleaved) Denne information skal bruges senere. Dette kan godt tage lidt tid, men lad VirtualDub blive færdig.

 

 

Det er en god ide at højreklikke på det venstre billede(rød pil) og lave det mindre, så man kan se det højre billede, da det er det der interesserer os. (Resultatet er vist i det lille billede, og jeg har der valgt 33%) Afhængigt af hvilken opløsning man har på sin skærm, kan man vælge at lade være med at zoome det venstre billede ud.

 

Tryk Ctrl + F, og tryk på ”Add…”

 

Vælg Filter ”deinterlace  (Rød pil) og vælg ”OK” (Grøn pil Læg også mærke til teksten ved blå pil. Det er det samme som VirtualDub skrev da filen blev indlæst. Jeg vil ikke komme nærmere ind på betydningen af dette)

 

Her kan man justere hvordan man vil Deinterlace. Det er op til en selv at lave tests, for at finde ud af hvad man vil bruge for en indstilling,. Jeg bruger stadig den indstilling der er sat i 1, derefter trykkes ”OK” (2)

 

Hvis Man vil beholde den opløsning (704x576) der er fra det originale, behøver man ikke gennemføre Resize,  men kan hoppe direkte videre til tilpasning af klip, Ellers tryk Add

 

Vælg ”resize” (1) og tryk på ”Add” (2)

 

Her er det mest smag og behag, samt erfaring der bestemmer, jeg vil prøve at forklare New Size, og Aspect ratio lidt nærmere. Det i den røde firkant behøver ikke at ændres. Når man har valgt trykkes ”OK”

 

New size: ”Absolut pixel” er hvis man ved hvor mange pixel det skal være. (Her 512*384. Det plejer at være en god størrelse ved 4:3 størrelse (Normal TV format). Hvis det skal være 16:9 (Bred TV format) er en god størrelse 624*352.) Hvis man hellere vil arbejde med % af den normale størrelse, vælger man bare ”Relative (%)”

 

Aspect Ratio: Dette er om originalfilen er 4:3 eller 16:9 eller et helt andet ratio. ”Disabled” betyder at man frit kan justere x*y. De resterende 2 er selvforklarende.

 

”Filter mode” Er den måde VirtualDub bruger til at gøre billedet mindre/større på. Efter min mening giver den indstilling der er vist her bedst resultat ”Precise bilinear” Men man kan altid prøve andre indstillinger, og eksperimentere lidt.

 

Hvis man selv vil bestemme Aspect ratio (Ændre size, uden bindinger) sættes Aspect Ration til Disabled (1) og DERFEFTER sættes New size (2)

 

Her har jeg sat alt til det jeg normalt bruger ved 16:9 udsendelser (Som ”So ein ding”  optaget fra DR2)

 

Vælg ”Add” igen.

 

Vælg ”sharpen” (1) og tryk OK (2)

 

En indstilling på 30 (rød pil) plejer at være fint, men her er det igen en god ide at eksperimentere. Hvis man vælger ”Show preview” kan man se billedet, og prøve at flytte skyderen (rød pil). Når man er færdig, trykkes ”OK”

 

Tryk ”OK”

 

Flyt skyderen (1) hen til start af det man vil konvertere (Finjustering kan laves med Piletasterne for et frame af gangen, eller Shift + piletaster, for lidt hurtigere (Mener 10 frames af gangen)) Derefter klikkes på venstre mærke(2)

 

Derefter flyt skyderen (1) hen til slutningen af det der skal konverteres (Også her virker piletasterne som ovenfor beskrevet), og tryk Højre mærke (2). Som det kan ses, er det, der er mellem venstre og højre mærke, markeret. Det er det der vil blive konverteret.

 

Vælg Audio -> Full processing mode

 

Vælg derefter Audio -> Compression

 

Vælg den ønskede komprimering (1), derefter kvalitet (2), og tryk OK (3) Man kan bruge andre former for komprimering (Codecs) hvis man hellere vil det, f.eks. Ogg Vorbis,  eller hvad man nu har lyst til. Jeg vil fortsætte med det her valgte (1) og (2).

 

Vær sikker på at Video -> Full processing mode er valgt, Det plejer den at være, men...

 

Vælg Video -> Compression (Eller tryk genvej Ctrl + P)

 

(Kræver Xvid codec er installeret!!) Vælg Codec (1) Tryk Configure (2). Igen kan der her vælges alle mulige Codecs. F.eks. x.264, mp4 el.lign. De fleste har indstillinger, hvis der trykkes ”Configure”. Jeg vil her gennemgå Xvid codecen. Mange Codecs har en lignende opsætning som Xvid (f.eks. x.264 kan også laves med 2 Pass) På den måde kan Xvid bruges som model for visse codecs. Ellers må man søge på nettet efter dokumentation på den aktuelle Codec man vælger. Jeg fortsætter her med Xvid Codec!

 

(Følgende gælder kun Xvid!!)

Profile @ Level” sættes til ”(unrestricted)” (Her kan man også eksperimentere lidt, hvis man føler trang til det)

Encoding type” sættes til ”Twopass – 1st pass” (1) Dette generer en statistik fil, der bruges til konverteringen under Pass nummer to

Tryk derefter OK (2)

 

Tryk ”OK”

 

VælgFile -> Queue batch operation -> Save as AVI…” Eller bare tryk CTRL+SHIFT+F7

 

Standard Windows Save file dialog kommer frem. Filnavnet (1) er ikke vigtigt i denne omgang. Når man har givet filen et navn, trykkes ”Gem” (2)

 

Vælg Video -> Compression igen (Eller Hotkey Ctrl + P)

 

Kontroller at Xvid stadigvæk er valgt (1) og tryk Configure (2)

 

Først vælges ”Twopass – 2nd pass” (3) Ved klik på (1) vælges mellem ”Target Size” eller ”Target Bitrate” (Ved ”Target Bitrate” bliver det muligt at bruge skyderen under pilene) Man bliver nødt til at eksperimentere sig lidt frem med størrelsen af filen, eller Bitraten. Men som tommelfingerregel er kvalitet/størrelses forhold rimeligt ved omkring 8,5 Megabyte pr. minut filmen varer. Højere tal medfører bedre kvalitet, men større slutfil, og lavere tal medfører dårligere kvalitet, og mindre slutfil. Her har jag sat værdien (2) på det der passer rimelig til den fil der skal konverteres (18 min.). Tryk derefter ”OK” (4)

 

Tryk ”OK”

 

VælgFile -> Queue batch operation -> Save as AVI…” Eller bare tryk CTRL+SHIFT+F7

 

Giv filen et navn (1). (Dette er den endelige slutfil.) Derefter tryk Gem (2)

 

Vælg File -> Job Control (Eller tryk F4)

 

Som man kan se står de to opgaver og venter (1) Man kan gøre flere opgaver klar ved at følge ovenstående vejledning for hver fil man ønsker at konvertere, for så til sidst at starte alle konverteringer på samme tidspunkt. For at starte opgaverne nu tryk ”Start” (2)

 

Herefter vil programmet gå i gang med beregningerne.. Dette kan tage MEGET lang tid, alt efter hastighed af PC, og størrelsen af filen der skal konverteres.

 

Så blev konverteringen færdig, Hvis der skulle være sket et eller anden fejl, vil der i stedet for Done, stå Error.(1) Tryk ”OK” (2)

 

Hvis ikke der er mere at konvertere, kan Virtualdub lukkes nu. Resultatet kan ses af billedet

Fil nr. 1 er den originale MPG fil der kom fra DVR-MStoMPGGUI

Fil nr. 2 er den midlertidige fil der er blevet genereret i første pass, og kan nu slettes.

Fil nr. 3 er den statistikfil der blev genereret i 1. pass af Xvid

Fil nr. 4 er den Endelige fil. AVI filen som VirtualDub har lavet.